Vibrátor na penis Pulse III Duo za 2 450 Kč

Tohle musíš mít...
Naše cena 2 450 Kč
90.75 Eur
včetně DPH
Dnes doprava zdarma!

Do týdne u Vás

Parametry produktu:

Kategorie: Vibrační masturbátory
Značka: Hot Octopuss
Kód: 05883690000
EAN: 5060354560419
BARCODE: 5060354560419
Materiál: Silikon, ABS
Celková délka: 11,7 cm
Průměr: 3,5 cm
Hmotnost: 345 g
Barva: modrá

Administrace:

Skladem celkem: 0ks
Skladem : 0ks - máme mít: 0 - k dispozici 100ks


Editace

Popis produktu

Houpe se a pulzuje v 6 režimech + turbo režim

Vibruje ve 3 silách

Použitelné jako hračka pro páry

Vhodné i při erektilní dysfunkci

Včetně dálkového ovládání

Čistá radost pro páry i muže – i bez erekce!

Normálně mužský vrchol vyžaduje, aby měl muž erekci. Výzkum nyní ukázal, že k orgasmu mohou vést i oscilace s vysokou amplitudou na uzdičce, která je součástí mužského žaludu – k tomu není potřeba žádná erekce. Doposud byly tyto znalosti využívány pouze pro vývoj lékařských přístrojů pro muže, kteří mají poranění míchy, takže mohou ejakulovat a mít také děti. Pulse Duo nyní používá tyto oscilace také pro sexuální hračky. Patentovaná technologie PulsePlate s nízkofrekvenční pulzní deskou již získala řadu ocenění.

Při použití konvenčního masturbátoru je obvykle nutná erekce. Masturbátor Pulse Duo ve tvaru mušle mohou používat i muži s erektilní dysfunkcí. Je to proto, že sametově hebká silikonová křidélka obklopují jeho nejlepší výhodu - nezáleží na tom, zda je penis vztyčený nebo ne. Žaludek je automaticky umístěn specifickým způsobem, takže PulsePlate spočívá na jeho citlivé uzdičce. Vibrace mu pak umožní spolehlivě dosáhnout orgasmu – i když penis zůstane po celou dobu ochablý.

Masturbátor nabízí šest různých režimů pro své oscilace a další turbo režim. Podle informací výrobce nabízí o 25 % více výkonu než jeho předchůdce. Integrovaný senzor proti zablokování zabraňuje zablokování PulsePlate při příliš velkém tlaku.

Masturbátor může také poskytnout důkladnou stimulaci penisu typickým pohybem nahoru a dolů. Pro muže s erektilní dysfunkcí by ale mohlo být zajímavější, že Pulse Duo lze používat i bez dalšího stimulačního pohybu – podobně jako přístroje používané v lékařském sektoru.

Pulse Duo je inovativní hračka i pro páry: základna hračky navíc vydává intenzivní vibrace, které může žena snadno ovládat pomocí dálkového ovladače. Masturbátor lze tímto způsobem použít jako položený vibrátor a navíc nabízí 3 intenzity vibrací. Muž si může zároveň užívat oscilace PulsePlate a ovládat je stisknutím tlačítka na hračce. Nejlépe se k tomu hodí poloha misionářka nebo kovbojka, protože hračku drží v pozici tělesná hmotnost. To umožňuje velmi zvláštní druh milování bez použití rukou.

Masturbátor je 100% voděodolný. Lze jej dobíjet přiloženou magnetickou nabíječkou s USB kabelem. Součástí je také úložný vak. Celková délka 11,7 cm, Ø 3,5 cm. Silikon, ABS.

Originální popis

Swings and pulsates in 6 modes + turbo mode

Vibrates in 3 strengths

Usable as a couples toy

Also suitable for erectile dysfunction

Including remote control

Pure pleasure for couples and men – even without an erection!

Normally, the male climax requires the man to have an erection. Research has now shown that high-amplitude oscillations at the frenulum, which is part of the male glans, can also lead to an orgasm - no erection is needed for that. Until now, this knowledge has only been used for developing medical devices for men who have a spinal cord injury, so they can ejaculate and have children as well. The Pulse Duo now also uses these oscillations for sex toys. The patented PulsePlate Technology featuring a low-frequency pulse plate has won numerous awards already.

There is usually an erection required when using a conventional masturbator. The shell-shaped Pulse Duo masturbator can even be used by men with erectile dysfunction. That's because the velvety soft silicone wings enclose his best asset - it doesn't matter if the penis is erect or not. The glans is automatically placed in a specific way so the PulsePlate rests against his sensitive frenulum. The vibrations then let him reach an orgasm reliably - even if the penis stays flaccid the whole time.

The masturbator features six different modes for its oscillations and an additional turbo mode. According to the manufacturer’s information, it offers 25% more power than its predecessor. An integrated anti-stall sensor prevents the PulsePlate from being blocked when there is too much pressure applied.

The masturbator can also provide thorough stimulation of the penis with the typical up-and-down movement. But for men with erectile dysfunction it might be more interesting that the Pulse Duo can also be used without an additional stimulation movement – similar to the devices used in the medical sector.

The Pulse Duo is an innovative toy for couples as well: the base of the toy also emits intense vibrations which the woman can control easily via remote control. The masturbator can be used as a lay-on vibrator this way and also offers 3 vibration intensities. The man can enjoy the oscillations of the PulsePlate at the same time and control them with the push of a button on the toy. The missionary or cowgirl position are best suited for that, since the toy is held in position by body weight. This allows for a very special kind of hands-free lovemaking.

The masturbator is 100% waterproof. It can be recharged with the included magnetic charger with USB cable. A storage bag is also included. Complete length 11.7 cm, Ø 3.5 cm. Silicone, ABS.

Originální název: Pulse Duo

Podobné produkty skladem:

1 852 Kč (68.61 Eur)
Skladem

Výprodej

Masturbátor s funkcí zahřívání SRC Powerbator
1 699 Kč (62.93 Eur)
Skladem
3 724 Kč (137.94 Eur)
Skladem
5 293 Kč (196.02 Eur)
Skladem

Provozuje firma:

Josef Fousek
Ičo: 01315234
Dič: CZ9401160296
Tel: +420 776 449 412
Email: info@eroticsexshop.cz